ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

Premium Worldwide

209/238, Kanaung Min Thar Gyi Street, Industrial Zone (2), Hlaingtharya, Yangon
Main sector : Warehousing
Contact Person :
Hein Naing Zaw
Phone No :
+95 9799616408, +95 9793894572, +95 973016790
Email :
fmcgmyanmar@gmail.com, premium.mtw@gmail.com
Facebook Page :
WhatsApp :
WeChat :
Website :
Products :
Warehouse Service