ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

KOSPA Limited

160, Bldg C, Pan Hlaing Golf St., Pan Hlaing Golf Estate, Hlaingtharya, Yangon
Main sector : Warehousing
Contact Person :
Daw Zin Thida
Phone No :
+95 13687676, +95 940500807424, +95 9420035239
Email :
sales@kospalogistics.com
Facebook Page :
WhatsApp :
WeChat :
Website :
Products :
Warehouse Service