ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

Amigos International Co., Ltd

Bldg 5H/B/5, Rm-4, Yadanar Road, 29 Ward, Thingangyun, Yangon
Main sector : Surveying Instruments & Measuring Tools
Contact Person :
U Pyae Phyo
Phone No :
+95 9421005561, +95 18566717, +95 18560135
Email :
amigos.hmaunit@gmail.com
Facebook Page :
https://www.facebook.com/Amigos-International-Co-Ltd-Survey-and-Laboratory-Testing-Instruments-759113930848576/
WhatsApp :
WeChat :
Website :
www.amigosmyanmar.com
Products :
Surveying Insturments, Measuring Tools, Laboratory Testing Instruments