ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

Thura Swiss Co.,Ltd

Shwe Hinthar B 307, 6 1/2 Miles Pyay Road, Hlaing, Yangon
Main sector : Research Service
Contact Person :
U Aung Thura
Phone No :
+95 9450038820, +95 9420045386, +95 9457509882
Email :
aung.thrua@thuraswiss.com
Facebook Page :
WhatsApp :
WeChat :
Website :
www.thuraswiss.com
Products :
Research Service