ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

Myanmar Survey Research Co.,Ltd

Yangon Central Railway Station Bldg, Mingalar Taungnyunt, Yangon
Main sector : Research Service
Contact Person :
U San Thu Aung
Phone No :
+95 9254152735, +95 95055361
Email :
santunaung@myanmarsuveyresearch.com
Facebook Page :
WhatsApp :
WeChat :
Website :
www.myanmarsurveyresearch.com
Products :
Research Service