ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

Hamsa Hub Co.,Ltd

77, Level 3, Bahosi Complex, Lanmadaw, Yangon
Main sector : Research Service
Contact Person :
U Thuta Aung
Phone No :
+95 943177327
Email :
thuta.aung@hamsahub.com, www.hamsahub.com
Facebook Page :
WhatsApp :
WeChat :
Website :
Products :
Research Service