ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

Oji Myanmar Packaging Co.,Ltd

A/14, Thilawa Special Economic Zone (A), Thanlyin, Yangon
Main sector : Packaging
Contact Person :
Mr.Koji Ka Wa Hara
Phone No :
+95 9445340109, +95 9971003182
Email :
soesanda@ojimyanmar.com
Facebook Page :
WhatsApp :
WeChat :
Website :
www.ojiholdings.co.jp
Products :
Packing