ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

SGS (Myanmar) Ltd

79/D, Bo Chein Street, 6 1/2 miles, Hlaing, Yangon
Main sector : Inspection Service
Contact Person :
U Aung Kyaw Htoo
Phone No :
+95 1654795~96, +95 1654864~65
Email :
aung-kyaw.htoo@sgs.com
Facebook Page :
WhatsApp :
WeChat :
Website :
https://www.sgs-myanmar.com/
Products :
Agriculture Products, Oil, Gas & Chemicals, Minerals, Consumers Products