ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

Myanmar GF Inspection Co.,Ltd

95, Set Hmu 6th Street, Zone (1), Shwepyitha, Yangon
Main sector : Inspection Service
Contact Person :
Daw Khine Sabal Soe
Phone No :
+95 95025496, +95 1610519
Email :
gfmyanmar2010@gmail.com, jasmine.soe1@gmail.com
Facebook Page :
WhatsApp :
WeChat :
Website :
Products :
Garment Inspection Quality Control