ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော မှုပေးသူများကိုရှာပါ

DETAILS

Amazing One Trading Co.,Ltd

137, University Avenue Road, Kamaryut, Yangon
Main sector : Inspection Service
Contact Person :
U Kaung Set Naing
Phone No :
+95 1532145, +95 1532146
Email :
amazing1group@gmail.com, amazingoneonline@gmail.com
Facebook Page :
www.facebook.com/amazingonecompany
WhatsApp :
WeChat :
Website :
www.amazingonetrading.com
Products :
Hotel Supplies, Curtains, Supermarket, Mall