အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

EU ဈေးကွက်အတွက် အကူအညီ

မြန်မာ-အီးယူ ကုန်သွယ်မှု သတင်းအချက်အလက်ဌာန (Myanmar-EU Trade Helpdesk)ကို ၂၀၁၆

မေလတွင် ရန်ကုန်ရှိ မြန်မာ့ကုန်သွယ်မှု ဗဟို(Myanmar Trade Center)၌ တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါဌာနကို ကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်(Trade Development Programme-TDP)၏ အကူအညီဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန(Ministry of Commerece-MoC)မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

           (TDP)သည် ဂျာမနီ ဗဟိုအစိုးရ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဝန်ကြီးဌာန (the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development BMZ) နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ(အီးယူ)(Europian Union) ကိုယ်စား (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit-GLZ)တို့ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ထားသော အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

Help Desk မှ ပေးနေသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ 

သတင်းအချက်အလက်
    -    EU သို့တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် EU ဈေးကွက်ဆိုင်ရာအစီအရင်ခံစာများ။ 
    -    မြန်မာထွက်ကုန်များအကြောင်း။ 
    -    ပို့ကုန်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ။ 

သင်တန်းများ။ 
    -    “EU သို့ ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ပို့ခြင်း”ဆိုင်ရာ သင်တန်း။ 
    -    “ဈေးကွက် လေ့လာစီစစ်ရေးကိရိယာများ/ EU ဈေးကွက်အခြေအနေ”ဆိုင်ရာ သင်တန်း။
    -    “ကုန်သွယ်ရေးပြပွဲတွင် ပါဝင်နိုင်စေခြင်း” ဆိုင်ရာ သင်တန်း။ 

 

ဤဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ ဆက်သွယ်ရန် 
ဦးကောင်းထွဋ်၊ မြန်မာ- EU Trade Helpdesk အရာရှိ
နံပါတ် ၂၂၈-၂၄၀၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဒုတိယထပ်၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ။ 


ဖုန်း : +၉၅ ၁ ၂၅၄၀၂၄ ၊ +၉၅ ၉ ၇၉၅၅၈၇၄၄၁ 
အီးမေးလ် -  mmeu.tradehelpdesk@gmail.com