အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

နိုင်ငံခြားဈေးကွက်အတွက် စည်းမျဉ်းများ

MacMap – Myanmar တွင် အသုံးပြုသူများသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်ဈေးကွက်တွင်မဆို သက်ဆိုင်သော ကုန်စည်စည်းကြပ်အခွန်များ၊ စည်းကြပ်အခွန်နှုန်းထားခွဲတမ်းများ (tariff-rate quotas) ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခြင်းပုံစံများနှင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့် အခြေအနေများနှင့် အချက်အလက်များကို ရရှိ၊ နှိုင်းယှဉ်၊ စိစစ်အကဲဖြတ်ပြီး ဒေါင်းလုတ်ချနိုင်ပါသည်။ ဤ Website သည် မြန်ဆန်ရိုးရှင်းပြီး အသုံးပြုရလွယ်ပါသည်။

ဈေးကွက်ရရှိရေးမြေပုံ (Market Access Map) အသုံးပြုနည်းများ

ဈေးကွက်ရရှိရေးမြေပုံ (Market Access Map) အသုံးပြုနည်းများကို ဤနေရာမှ လေ့လာနိုင်ပါပြီ။

 

အထက်ဖော်ပြပါ Market Access Map ကို အသုံးပြုပြီး နိုင်ငံခြားဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်ရန် လိုအပ်ချက်များအတွက် လေ့လာသုံးသပ်ချက်များကို လေ့လာနိုင်ပါပြီ။