အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

နိုင်ငံခြားဈေးကွက်အတွက် စည်းမျဉ်းများ

MacMap – Myanmar တွင် အသုံးပြုသူများသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်ဈေးကွက်တွင်မဆို သက်ဆိုင်သော ကုန်စည်စည်းကြပ်အခွန်များ၊ စည်းကြပ်အခွန်နှုန်းထားခွဲတမ်းများ (tariff-rate quotas) ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခြင်းပုံစံများနှင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့် အခြေအနေများနှင့် အချက်အလက်များကို ရရှိ၊ နှိုင်းယှဉ်၊ စိစစ်အကဲဖြတ်ပြီး ဒေါင်းလုတ်ချနိုင်ပါသည်။ ဤ Website သည် မြန်ဆန်ရိုးရှင်းပြီး အသုံးပြုရလွယ်ပါသည်။