အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ABOUT MYANTRADE

SEZ Central Body

မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဆိုင်ရာဗဟိုအဖွဲ့အားနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၁၂.၈.၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၉/၂၀၁၆) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

မြန်မာအထူးစီးပွားရေး ဇုန်ဆိုင်ရာဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များ 

စဉ် အမည် ဌာန တာဝန်
ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ဒုတိယသမ္မတ (၂) ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးကျော်တင့်ဆွေ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ဦးမင်းသူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
ဒေါက်တာအောင်သူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
ဦးသန့်စင်မောင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
ဦးအုန်းဝင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
ဦးဝင်းခိုင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
ဦးသိန်းဆွေ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အလုပ်သမား လူဝန်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
ဦးခင်မောင်ချို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
၁၀ ဦးစိုးဝင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
၁၁ ဦးဟန်ဇော် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
၁၂ ဦးထွန်းထွန်းဦး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး အဖွဲ့ဝင်
၁၃ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ဝန်ကြီးချုပ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၁၄ ဦးမြင့်မောင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၁၅ ဦးညီပု ဝန်ကြီးချုပ် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၁၆ ဒေါက်တာသန်းမြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အတွင်းရေးမှူး
၁၇ ဦးအောင်ထူး ဒုတိယဝန်ကြီး စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး