အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

Pyin Oo Lwin Trade Center

ADDRESS:

Mandalay - Lashio High Way RoadFB_IMG_1567065222637

Yae Chan Oho Quarter

Near Deference Service Technological Academy (DSTA)

Pyin Oo Lwin

Mandalay Division

Phone- 09- 402550854

           02 - 4021908

E-mail -myandtradmdy@gmail.com

 

CONTACT PERSON:

Daw Thet Thet Naing

Staff officer

Officer Incharge

 

You can get our services.

 • Trade and Economic Information Service
 • Library
 • Electronic Resource Center
 • Publication
 • Made in Myanmar Export Show Room
 • Export Product Advertising
 • Trade Fair and Exhibition Services
 • Consultation on Trade and Economic
 • Seminars and Workshop on Business
 • Training on Trade
 • Business Study Tour
 • Business Matching
 • Souvenir Shop